Category Archives: Novosti

ED Karlovac u novoj perspektivi, s novim zadaćama i prioritetima

Europe direct Karlovac (ED Karlovac) od 1. svibnja, odlično ocijenjenim projektom ušao u je u novu generaciju ED centara i time osigurao rad kao „produžena ruka“ Europske komisije za Karlovačku županiju do 2025. godine. Podsjetimo, Europe direct Karlovac u Karlovačkoj županiji postoji od 2013. godine i kada je otvoren, bio je prvi takav centar u…
Read more

Konferencija o budućnosti Europe: pokretanje građanske platforme 19. travnja

Na sastanku u srijedu Izvršni odbor Konferencije o budućnosti Europe nastavio je s pripremama za početak konferencije. Time će se građanima omogućiti da prvi put na razini EU-a iznose ideje, komentiraju ideje drugih ljudi, stvaraju događaje i sudjeluju u njima. Platforma će biti središte Konferencije, mjesto na kojem će se okupiti i razmjenjivati svi doprinosi…
Read more

Europski zeleni plan: Komisija predstavila mjere za poticanje ekološke proizvodnje

Komisija je danas predstavila Akcijski plan za razvoj ekološke proizvodnje. Njegov je opći cilj poticanje proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda kako bi se postigao cilj od 25 % poljoprivrednih površina namijenjenih ekološkom uzgoju do 2030. i znatno povećala ekološka proizvodnja u akvakulturi. Ekološka proizvodnja ima brojne važne prednosti: površine pod ekološkim usjevima odlikuju se s…
Read more

Komisija pokreće Europsko vijeće za inovacije za poticanje pretvaranja znanstvenih ideja u revolucionarne inovacije

Europska komisija jučer je, putem internetskog događanja, pokrenula Europsko vijeće za inovacije (EIC), s ciljem poticanja revolucionarnih inovacija. Proračun EIC-a za razdoblje 2021. – 2027. (prema tekućim cijenama) iznosi više od deset milijardi eura. EIC, koji se temelji na rezultatima uspješnog pilot-programa u okviru Obzora Europa, nije novost samo tog programa, nego je i jedinstvena…
Read more