FAQ

Najčešće postavljana pitanja i odgovori upućeni elektronskom poštom, telefonom ili osobno u EDIC Karlovac

Najčešća su pitanja građana i građanki svih dobnih skupina, a ponajviše mladih i to studenata koje su mogućnosti zapošljavanja u ostalim zemljama-članicama EU (Njemačka, Austrija…)

Q?

Kako mogu naći posao u inozemstvu, EU?

A.

Preporuka bi bila korištenje usluga EURES portala ali i EURES savjetnika - njih 4 u RH – za Karlovačku županiji Željko Marković u Rijeci. Edic Karlovac  je, zbog velikog interesa i brojnih upita a obzirom na trenutnu stopu nezaposlenosti u RH ali i drugim EU-zemljama članicama, organizirali predavanje u EDIC-Knjižnici za mlade u Karlovcu.

Q?

Kako do zapošljenje u europskim institucijama u RH ali i Bruxellesu?

A.

Odgovarali smo da prate natječaje koje objavljuje Europska komisija na službenim web- stranicama, te da se pripreme na opsežna EPSO-testiranja, a zbog čestih pitanja i interesa pozvali smo stručnjaka koji je i sam prošao kroz EPSO-testiranja da održi predavanje i radionicu sa primjerima testova koji se mogu očekivati na samom testiranju.

Q?

Da li hrvatsko zdravstveno osiguranje vrijedi u Europskoj Uniji?

A.

Mnogo je upita vezano uz zdravstveno osiguranje i liječenje u ostalim članicama EU. Najprije smo upućivali na izradu Europske zdravstvene iskaznice pri HZZO u RH, kao i na korištenje službenih stranica europa.eu vezano uz zdravstva (Health) -kako bi mogli saznati gdje mogu otići na liječenje i koliko ih to sve može koštati.

Q?

Koja su moja prava kao potrošač i kako se mogu zaštiti?

A.

Još jedno od čestih i raznolikih pitanja odnosili su se na zaštitu prava potrošača…odgovore smo tražili najprije na stranicama Europe direct, ali smo i tražili da se ponaosob obrate povjereniku za zaštitu prava potrošača g. Mimici, ako je potrebno EU-ombudsmanu ili vrlo jako udruzi za zaštitu potrošača u RH.